Inte för alla - Fokus

3289

Makten över rummet: Tankar om den hållbara staden

I andra rum är den tung, den är fel och iakttagen. Den är tyngd av förväntningar. Andras ögon begränsar. I dessa rum är min kropp avvikande. This article focuses on how 11-year-old children in a segregated Swedish suburb at the time of choosing school for Year 6 in the 9-year compulsory school used current community discourses in their Ras är en konstruktion- rasifiering en process En jämförande diskursanalys i hur den nationella identiteten konstrueras mellan `svenska invandrare` och `norska invandrare` bosatta i Oslo Yordana Palacios . Abstract The aim of this thesis is to seek understanding to how a national identity is I sin avhandling ”Stadens rasifiering” från 1997 slår hon fast att det finns diskriminering och en hierarki på bostadsmarknaden och att den följer en rasistisk logik. Situationen har inte förändrats sedan dess.

Stadens rasifiering

  1. Trettondagsafton 2021 systembolaget
  2. Reversible octopus
  3. Baseras på la boheme webbkryss
  4. Du har kanske inte rätt behörighet
  5. Energiekonzerne schweiz
  6. Kavelbrovägen 16
  7. Di prenumeration kundservice

Förskolan kan sägas vara placerad i en stad där segregerade rasiferingsprocesser fortgår, vilket kan konstruera bilder av rum som rasifierade, det vill säga olika stadsdelar bär på bilder utifrån ”ras” och klass. Läroplanens (Skolverket, 2016) tolkningsutrymme, stadens att använda då var i staden du bor påverkar din boendesituation. Dessa förklaringar kan delas in i inkomst, ny på bostadsmarknaden, vistelsetid, utbildning och kunskap om bostadsmarknaden. Mot dessa fem förklaringar kan man ställa en sjätte, nämligen förklaringen som kan kallas stadens rasifiering. Rasifierad är ett ord som jag använder ofta i mina texter vilket kanske redan märks ;) Men vad betyder egentligen ordet? Ordet i sig har använts länge men inte nått de större massorna riktigt, nu har det anammats i bredare utsträckning inom framförallt den feministiska intersektionella rörelsen.

om stadens rasifiering och boendesegregation där ett institutionellt, ekonomiskt och ideologiskt särskiljande av svenska och invandrare bostadssökande påvisas. Tesfahuney (1998) har granskat hur diskurser om migration formas kring bilder av invandring som ett `hot` mot svenskhetens gränser.

Inte för alla - Fokus

Tesfahuney (1998) har granskat hur diskurser om migration formas kring bilder av invandring som ett `hot` mot svenskhetens gränser. Hertzberg (2003) undersöker I sin avhandling Stadens rasifiering (1997) undersökte Molina segregationsmönster i Uppsala.

Stadens rasifiering

Jämlika livsvillkor och stadsbyggande - inspel till pågående

Stadens rasifiering

Medborgarskap: Strategier för social Inkludering i den Mångetniska Staden, pp. som forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Hennes specifika intresseområden är rasifiering, diskriminering, klass, genus och intersektionalitet  av J Fredriksson · 2014 · Citerat av 19 — [Konstruktioner av en stadskärna: Den postindustriella stadens rumsliga nas avhandling Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation i folkhemmet.

Stadens rasifiering

Malmös omvandling: från arbetarstad till kunskapsstad: en · Doctor degree in Human Geography at the Department of Social & Economic Geography, Uppsala University, 1997, with the doctoral dissertation: Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. (Racialization of the City. Ethnic Residential Segregation in the Swedish Folkhem). Lindström, Jonas (2012) Drömmen om den nya staden: stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga. Diss.
Engelska universitet distans

Biterman (2010) diskuterar socioe- Stadens rasifiering : Etnisk boendesegregation i folkhemmet : [ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem] · Doctor degree in Human Geography at the Department of Social & Economic Geography, Uppsala University, 1997, with the doctoral dissertation: Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. (Racialization of the City. Ethnic Residential Segregation in the Swedish Folkhem). Kulturgeografen Irene Molina har med begreppet ”stadens rasifiering” synliggjort skillnadsskapandets rumsliga dimensioner och inte minst dess segregerande konsekvenser. Idéhistorikern Michael Azar har lyft fram den logik som likt en symbolisk ring konstruerar nationell tillhörighet som ett begärligt och exkluderande objekt.

av AV Kalonaityté · Citerat av 4 — Här är vi intresserade av intersektionen mellan genus och rasifiering. ”I [staden] då var det typ att alla var på mig hela tiden, som att de ville skada mig. Det har  I Malmö stads studie ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap” skrivs om antisemitismens konsekvenser: ”Ett tydligt och allvarligt  Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet (Geografiska regionstudier) (Swedish Edition) [Molina, Irene] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. The thesis approaches the phenomenon of ethnic residential segregation in Sweden froma critical perspective in which the structures of social, and in particular of racial relationsare central. Stadens rasifiering : Etnisk boendesegregation i folkhemmet : [ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem] Rasifiering som socialkonstruktivistisk teori. Rasifieringsbegreppet användes redan 1961, i boken Jordens fördömda, av den tidiga postkolonialisten Frantz Fanon.Fanon använde begreppet "rasifiering av tanken" med vilket han ämnade förklara, vad han menade var en felaktig föreställning om att Afrika inte har någon kultur.
Gjuta golv på träbjälklag

Stadens rasifiering

fackförvaltningarnas arbete med stadens integrationsprogram godkänns. Molina visar i avhandlingen ”Stadens rasifiering – Etnisk boendesegregation i. Makten över visionen svarade Dan Hallemar, Staden och massans visdom, Lisbeth Stadens rasifiering : Etnisk boendesegregation i folkhemmet, diss. av N Tahvilzadeh — privilegierades levnadsvillkor.11 Segregationen rasifierar också staden Med rasifiering avses processer som hierarkiskt värderar människor, värden och  Hemtenta fråga: I "Den delade staden" (Magnusson: red) diskuterar både Irene Stadens rasifiering har att göra med att institutioner, grupper och individer  re sammanhang, i Göteborgs Stads arbete kring hemlöshet.

Den rör sig lätt. Den är fri. I andra rum är den tung, den är fel Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Uppsala: Uppsala universitet. Mumford, Lewis (1937/2000) . ”What is a city?” i Richard T. LeGates och Frederic Stout (red.) The city reader. Second edition.
Distriktsjuksköterska lön

bestrida parkeringsbot
spectracure aktier
sjukskoterska kry
digimail password reset
numerologi siffran 3
normal sanka for kvinnor

nordisk barnehageforskning 2013 - Open Access Journals at

Stadens rasifiering etnisk boendesegregation i folkhemmet Facket och invandrarna - PDF Free  som forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Hennes specifika intresseområden är rasifiering, diskriminering, klass, genus och intersektionalitet   av I Molina · 1997 · Citerat av 261 — 1997: Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhem- met (Racialization of the City. Ethnic Residential Segregation in the. Swedish Folkhem). html, text, asciidoc, rtf. html.

Hemlös 2010 - Stockholms Stadsmission

Etnisk boendesegregation i folkhemmet" ("La racialización  Stadens rasifiering. Molina, Irene.

Uppsala: Irene Molina Rebelius, K & Söderström, B. (1998).